تسلیم مبیع در زمان مشخص

سلام میخوام خونه ام را بفروشم ولی روزی که میخوام اولین پول و بگیرم نمیتونم خونه رو تسلیم کنم این باعث میشه معامله باطل بشه تا اون روز تعمیرات خونه تموم نمیشه ؟

14 فروردین 1399 92

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی