,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 3698
 • 1591سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3278
 • 1467سوال پاسخ داده است

حامد محمدی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و تجاری
 • امتیاز : 652
 • 200سوال پاسخ داده است

سعید خانی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و خانواده
 • امتیاز : 264
 • 100سوال پاسخ داده است

میلاد کمانکش

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و کیفری
 • امتیاز : 141
 • 110سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 130
 • 98سوال پاسخ داده است

حامد جمشيدوند

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و تجاری
 • امتیاز : 129
 • 47سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 76
 • 41سوال پاسخ داده است

اعظم عسگری

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و خانواده
 • امتیاز : 59
 • 23سوال پاسخ داده است

محسن حبیبی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و خانواده
 • امتیاز : 47
 • 16سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 44
 • 20سوال پاسخ داده است

مجید عابدی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) و حقوقی
 • امتیاز : 23
 • 7سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 21
 • 10سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 16
 • 7سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 14
 • 5سوال پاسخ داده است