پروفایل وکیل

Mahdiyeh Sadat  Sajjadi پروفایل

Mahdiyeh Sadat ...Mahdiyeh Sadat Sajjadi

کارشناس حقوقی

, آخن

, آخن

درحال مرخصی

زمان انتظار: کمتر از 60 دقیقه

زمینه فعالیت


  • کارشناس ارشد حقوقی
  • متخصص در امور حقوقی
  • متخصص در امور مهاجرتی
  • بدلیل داشتن اطلاعات بالا و دسترسی به دانشگاهها و موسسات تحصیلی و شغلی اروپا , مشاوره مهاجرتی حوزه اروپا بصورت تخصصی ارائه می شود.

عملکرد در وکیل وند

تعداد مشاوره ها

0

امتیاز کاربران

4

تعداد پرونده ها

0

  • کارشناس ارشد حقوقی
  • متخصص در امور حقوقی
  • متخصص در امور مهاجرتی
  • بدلیل داشتن اطلاعات بالا و دسترسی به دانشگاهها و موسسات تحصیلی و شغلی اروپا , مشاوره مهاجرتی حوزه اروپا بصورت تخصصی ارائه می شود.

عملکرد در وکیل وند

تعداد مشاوره ها

0

امتیاز کاربران

4

تعداد پرونده ها

0

خدمات قابل ارائه توسط وکیل

true

آخرین مقالات وکیل

تاکنون مقاله ای از سوی وکیل ثبت نشده است.

سایر مقالات وکلا

آخرین پاسخ های وکیل

تاکنون پاسخی از سوی وکیل ثبت نشده است.

سایر پرسش های حقوقی

آخرین مقالات وکیل

تاکنون مقاله ای از سوی وکیل ثبت نشده است.

سایر مقالات وکلا