مهدیه سادات سجادی

مهدیه سادات سجادی

متخصص در پرونده های: مهاجرتی

کارشناس حقوقی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating

مهدیه سادات سجادی هستم و ساکن آلمان می باشم.بدلیل داشتن اطلاعات بالا و دسترسی به دانشگاهها و موسسات تحصیلی و شغلی اروپا , مشاوره مهاجرتی حوزه اروپا را بر عهده دارم.

آلمان ـ ایالت نوردراین وستفالن ـ آخن
اینستاگرام null
تلگرام null
واتسپ
null