رای دیوان عدالت

با سلام.شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت پرونده بنده رو پس از بررسی برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع داده و رای به نفع من صادر شده.میخواستم بدونم شعبه تجدیدنظر طبق ماده ۲۹ دیوان میتواند بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم به طرف شکایت رسیدگی کند؟؟؟؟ چون طرف شکایت به همین موضوع اعتراض کرده است.

17 فروردین 1399 54

با سلام
زمانی که طرف شکایت به موضوع شکایت شما اعتراض می نماید شعبه تجدیدنظر دیوان لابحه و سایر موارد تجدیدنظر خواه را برای تبادل لایحه به تحدیدنظر خوانده ابلاغ تا ایشان از حقوق خود دفاع نماید
موفق باشید

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی