مجازات انتشار فيلم و تصاوير خصوصي ديگران در فضاي مجازي چيست؟

سلام خسته نباشيد مجازات انتشار فيلم و تصاوير خصوصي ديگران در فضاي مجازي چيست؟

10 اسفند 1398 248

حسب مورد به حبس و یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی