هزینه اسناد رسمی

سلام هزینه های اجرای اسناد رسمی به چه میزان است و چه گونه وصول میشود؟

01 اردیبهشت 1399 169

با سلام
چنانچه منظور شما چک باشد،مطالبه وجه چک از طریق اجرائیات ثبت یک امتیاز است که قانون گذار به دارنده چک داده است تا با مراجعه به اداره ثبت در زمان کوتاه تر و بدون اینکه حکم محکومیت علیه صادر کننده چک داشته باشد قابل پیگیری و وصول باشد زیرا چک در اجرای ثبت جزء اسناد لازم الاجرا میباشد.
چنانچه دارنده چک در تاریخ وصول چک به بانک مربوطه مراجعه نماید لیکن به دلیل عدم موجودی کافی چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید میتواند با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت نسبت به وصول مطالبات از طریق اجرای ثبت اقدام نمایند همچنین میبایست دقت شود که بانک نسبت به مطابقت امضا صادر کننده چک را با نمونه امضا موجود در بانک گواهی نماید در غیر اینصورت اداره ثبت به درخواست دارنده چک مبنی بر صدور اجرائیه هیچ اقدامی انجام نخواهد داد .
اجرائیات ثبت پس از تکمیل مدارک و حسب درخواست وصول مطالبه وجه و یا مال از طرف درخواست کننده مفاد اجرائیه برای صادر کننده چک ابلاغ می نماید .
شخص بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند ولی چنانچه نتواند بدهی خویش را پرداخت نماید و قادر به اجرای مفاد اجرائیه صادره از اجرای ثبت نیز نباشد ، باید صورت کاملی از دارایی خود اعم از اموال منقول و غیر منقول ولو مستثنیات دین را آماده کند و به مامور اجرای ثبت تحویل دهد .
لیکن این فرض را نیز باید متصور شد که بدهکار، لیست اموال خود را ارائه ننماید  و یا اقدامات لازمه را در مهلت ۱۰ روز به انجام نرساند که در این مرحله طلبکار میتواند با معرفی اموال بدهکار نسبت به توقیف اموال وی اقدام اجرایی را آغاز نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی