اشتباهات ثبتی

سلام اشتباهات ثبتی وضرر وزیان وارده به طرف مقابل راکدام مرجع رسیدگی میکند؟

01 اردیبهشت 1399 30
با سلام
حسب ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به کلیه اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک توسط هیات نظارت استان رسیدگی می‌شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی