هزینه ی ثبت

در صورتی که اشتباهی از سوی درخواست کننده ی ثبت رخ دهد هزینه ی تجدید عملیات بر عهده چه کسی می باشد ؟

17 اردیبهشت 1399 103

با سلام خدمت شما
طبق تبصره 2 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود .

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی