سند معارض یعنی چی؟

من با مراجعه به اداره ثبت متوجه شدم ملك من داراي ستد معارض ميباشد منظور از سند معارض چيست

11 فروردین 1399 132

سلام
هرگاه در خصوص یک ملک تحت پلاک ثبتی واحد دو سند صادر گردد سند دوم معارض محسوب می شود و باید به هیت نظارت درخواست بابت ابطال سند معارض بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی