کلاهبرداری از طریق اینترنت و کلاهبرداری اینترنتی چیست

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که علیه اموال اشخاص صورت میگیرد و مرتکب به قصد بردن مال شخص شروع به انجام کارهایی که متقلبانه و فریب دهنده می باشد میکند نکته قابل توجه در کلاهبرداری این است که شخص به جهت به دست آوردن اموال یا منافع دیگران شروع به کارهای متقلبانه کرده و بعد از حصول و جلب اعتماد بزهدیده (شخص مورد نظر) شخص فریب خورده با میل و اراده خود اموال خود را در اختیار مرتکب قرار می دهد.

کلاهبرداری از طریق اینترنت:

کلاهبرداری اینترنی یا همان کلاهبرداری رایانه ای ( از طریق رایانه) فرق بسیاری با کلاهبرداری رایانه ای دارد از آنجا که مردم تصور میکنند که هرکس از طریق رایانه یا گوشی موبایل یا هر وسیله ای که به اینترنت متصل می شود اموال آنها را میبرد کلاهبرداری رایانه ای انجام شده اما تفاوت هایی میان کلاهبرداری رایانه و کلاهبرداری از طریق اینترنت یا همان کلاهبرداری ساده وجو دارد.

تفاوت های کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری رایانه ای

1- در کلاهبرداری اینترنی شخص مرتکب با استفاده از دستگاه های رایانه ای شروع به انجام کار های متقلبانه نموده و از طریق کامپوتر یا تلفن همراه سعی بر آن دارد که از شخص مورد نظر اموالی بدست آورد که در اینجا فرد یعنی یک انسان گول خورده و اموال خود را به مرتکب داده است اما کلاهبرداری رایانه این انسان نیست که فریب میخورد بلکه رایانه یا دستگاه های مخابراتی هستند که فریب خورده اند 
2- کلاهبرداری رایانه ای با اعمالی که در ماده 741 قانون مجازات اسلامی آمده است انجام می شود و به محض تحصیل کردن اموال یا منفعت یا امتیاز، جرم محقق می شود اما در جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین  ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری قانون گذار تحصیل کردن را جرم تام ندانسته بلکه مرتکب بعد از تحصیل مال باید مال را نیز ببر یعنی از محدوده اختیارات بزهدیده خارج کند 
3- شروع به جرم کلاهبرداری سنتی به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری جرم انگاری شده لکن شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای مطابق ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی جرم می باشد.
4- به موجب رای وحدت رویه، جرم کلاهبرداری رایانه ای در مورد حساب بانکی در محل بانکی که بزه دیده در حوزه آن افتتاح حساب نموده است به وقوع می پیوندد و دادگاه محل افتتاح حساب قربانی صالح به رسیدگی می باشد.


ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

نکته اینکه: در کلاهبرداری نحوه ی ارتکاب جرم موضوعیت دارد و تحصیل مال حتماً باید با توسل به وسایل متقلبانه باشد و اگر مرتکب مال را بدون توسل به وسایل متقلبانه گرفته باشد کلاهبرداری محقق نمی شود
نکته: توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بردن مال باشد یعنی قبل از بردن مال شخص اقدام به توسل به وسایل متقلبانه کند
جرم کلاهبرداری رایانه ای در ماده 741 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده مطابق این ماده هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نتیجه اینکه جرم کلاهبرداری رایانه ای توسط مرتکبی که شخص حقیقی است صورت میگیرد اما شخص فریب خورده انسان نیست و رایانه است که فریب میخورد و مرتکب منفعت یا مال یا امتیازی از این طریق تحصیل میکند

  • 21 دی 00
۵ / 4.75 (از مجموع 4 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال حقوقی