انتخاب داور مرضی الطرفین یعنی چی؟

سلام خواستم بدونم داور مرضی الطرفین که در قرارداد نوشته شده معنیش چیه؟ آیا تعهدی برای داور ایجاد میکنه؟

10 اسفند 1398 142

باسلام
چنانچه داور مرضی الطرفین در قرارداد تعیین شده باشد و داور ضمن قرارداد قبولی خود را اعلام نموده باشد، در صورت بروز اختلاف و رجوع طرفین،داور مکلف به داوری و صدور رای می باشددر غیر اینصورت علاوه بر مسئولیت مدنی وی در صورت بروز ضرر به طرفین ،حسب ماده ۴۷۳ قانون آبین دادرسی مدنی تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی