چک امانت

سلام من به یکی از دوستانم ۱ چک امانت داده بودم چک من و برده نقد کرده تحت چه عنوانی ازش شکایت کنم ؟

21 فروردین 1399 66

سلام اگر چک را برای امانت دادید و قرار بر پس گرفتن بوده و شخص از ان به ضرر شما استفاده کرده خیانت در امانت است و از شش ماه تا ۳ سال حبس دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی