میزان تعهد بیمه برای پرداخت دیه چه میزان از تعهد است؟

عرض سلام وخسته نباشيد.زماني که بايه ماشين تصادف کردم نرخ ديه 114ميليون تومان بودولي بيمه نامه راننده 94ميليون تومان بودوالحاقيه روپرداخت نکرده بودالان که نرخ ديه150ميليون تومان شده اگه نصف ديه کامل انسان شاملم بشه چقدرش بايد بيمه بده وچقدرشم راننده؟

11 اسفند 1398 85

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی