ماترک و دعاوی مربوط به ارث

سلام خسته نباشید. پدر یکی از بستگان ما فوت کرده اند. قبل از فوت ایشان، همسرشان مبلغ 1 میلیارد و 100 میلیون تومان حاصل از فروش امتیاز داروخانه ایشان را به حساب خود واریز کردند و از آن ماهیانه سود برداشت می کنند. شایان ذکر است که به علت پیری و ناتوانی مرحوم، همسر حق امضای حساب ایشان را داشته اند اما مبلغ فروش امتیاز داروخانه در وجه مرحوم بوده است. مرحوم دارای2 پسر و 3 دختر بوده است. آیا راهی برای ادعای وراث از حقشان از این پول وجود دارد؟ می توان در صورت نبود هیچ سند محضری و رسمی این کار همسر ایشان را برای برداشت پول پدرشان غیرقانونی اعلام نمود؟ دیگر مورد نیز این است که همسر ایشان یکی از املاک را که مرحوم به نامشان زده بود، به دختر کوچک خود انتقال دادند. آیا میتوان در مورد این موضوع نیز اقدام کرد و همسر را به خیانت در امانت محکوم کرد؟

25 فروردین 1399 73

سلام
كاربر محترم وجوهي كه قبل از فوت بنام همسر متوفي واريز شده را نمي توان جزء تركه دانست مگر شهود و ادله اي باشد كه همسر متوفي اقرار كرده اين وجه براي متوفي است و در حساب من واريز شده تا سود انرا ماهيانه دريافت كنم براي امرارمعاش منزل در مورد سوال دوم هم جواب منفي است چون سند ملك توسط متوفي انتقال قطعي يافته و انتقال گيرنده مطابق ماده ٢٢ ثبت مالك محسوب مي شود لذا انتقال به دختر ايشان صحيح است و دليلي براي شكايت خيانت در امانت نيست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی