قرارداد بيع

سلام وقتتون بخير سوالي داشتم ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد به این شرح که: یک آپارتمان بین دو نفر معامله شده، پنجاه میلیون از ثمن معامله مونده تا هنگام تنظیم سند به فروشنده پرداخت بشه. بعد همین آپارتمان از طرف خریدار با موافقت فروشنده اولیه، به یک فرد دیگه فروخته شده در متن قرار داد دوم این متن نوشته شده ثمن معامله: مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان که به شرح ذیل پرداخت می شود: الف: مبلغ دویست میلیون نقدا فی المجلس از ناحیه خریدار به فروشنده پرداخت و فروشنده و فروشندگان با امضا این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند.الباقی ثمن معامله که مبلغ پنجاه میلیون می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی در دفترخانه در وجه فروشنده پرداخت می شود ب:فروشنده مبلغ پنجاه میلیون را در زمان تنظیم سند و انتقال مورد معامله به نام خریدار در وجه فروشنده اولیه پرداخت خواهد کرد آیا فروشنده اولیه میتونه قبل از حل و فصل موضوع سند در دفترخانه و انجام تعهداتش، ادعای طلب کنه؟ فروشنده اول، در قرارداد دوم متعهد شده که کمبود متراژ رو پرداخت کنه، از بابت تاخیرهم هر روز مبلغی پرداخت کنه آيا فروشنده ميتونه بدون انجام تعهدات قرارداد اول پنجاه ميليون تومان را مطالبه كند؟

29 فروردین 1399 54

سلام اگر فروشنده اول این قرارداد دوم را امضا نموده و قبول کرده که در هنگام تنظیم سند الباقی ضمن معامله را دریافت کند زودتر از موعد نمی تواند نسبت به مطاابه ضمن اقدام کند و همچنین باید به تعهدات ذیل قرار داد دوم نیز عمل نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی