مهاجرت برای تحصیل فرزندم

سلام . خواهر من حدود 25 سال هست در آلمان زندگی میکند و دو فرزند پسردارد که همانجا بدنیا آمده اند . آیا برای پسرم 17 ساله ام میتواند ساپرت اقامت تحصیلی باشد یا خیر

11 اسفند 1398 218

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی