الباقی پول

من یک خودرو فروختم ولی طرف بیست تومان آنرا چک داده و پاس نشده چه کار کنم وکیل در اراک باشد وکالت بدهم

29 فروردین 1399 69

سلام اگر شرط فسخ به علت عدم پرداخت الباقی مبلغ معامله در قرارداد نداشته باشید صرفا باید دادخواست مطاابه وجه چک را به شورای حل اختلاف بدهید و اگر وکیل در اراک نیاز داشتید به پشتیبانی سایت مراجعه نمایید‌

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی