ثمن معامله

یک خودرو فروختم و الباقی ثمن پرداخت نشده می توانم خودرو را توقیف کنم

30 فروردین 1399 64

سلام بله می توانید دادخواست مطاابه الباقی ثمن معامله بدهید و با تامین خواسته خودرو را پس از تادیه تامین مناسب توقیف نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی