تهدید

طلبکار پیام داده که اگر پولم را ندی میام زندگی تو آتیش می زنم و فلان می کنم چه کار کنم

31 فروردین 1399 76

به عنوان تهدید به ضررهای مالی یا نفسانی میتوانید از ایشان در دادسرا شکایت نمایید طلبکار بودن دلیل بر تهدید نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی