حکم ۶۲ گرم هروئین و شیشه چقدر است؟

فردی هست که 62گرم هروئین و شیشه باهاش گرفتن و فعلا حکمی براش صادر نشده لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم

01 اردیبهشت 1399 156

با سلام
مجازات مرتکب وفق بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم است لیکن چنانچه شرایط ماده45 الحاقی به قانون مذکور در صورتیکه مشمول هیچکدام از 4بند مصرحه در ماده صدرالذکر نباشد،حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی