;
آیا در صورت عدم توانایی دیه میتوان تقاضای اعسار نمود؟

سلام همسر من چندسال پیش دعواکرده الانم دوماه ک زندانه ۷۰ملیون دیه براش اومده ک توان مالی نداریم پرداختش کنیم میخواییم قسط بندیش کنیم احتیاجی به سندداره که شوهرم از زندان ازاد بشه

11 اسفند 1398 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی