دیه و

سلام همسر من چندسال پیش دعواکرده الانم دوماه ک زندانه ۷۰ملیون دیه براش اومده ک توان مالی نداریم پرداختش کنیم آن قصدبندیش کنم احتیاجی ب سندداره ک شوهرم از زندان ازاد بشه تاقصدبندی شه

11 اسفند 1398 16
چنانچه بابت عدم پرداخت دیه در زندان به سر می برد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دیه را تقدیم دادگاه صادر کننده رای نماید و بلافاصله آزاد گردد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی