آیا بعد از سن بلوغ حضانت فرزند با پدر یا مادر است؟

سلام ، مادری که حدود ۸ سال طلاق گرفته و دو پسر با سن های ۱۹ و ۲۹ دارد موضوع است.حضانت بچه ۱۹ ساله را آن زمان که وی ۱۱ سال داشت به عنوان مهریه طلب کرد ، حال توانایی حضانت دو پسر به خصوص پسر ۲۹ ساله را ندارد ، میخواد او را بطور قانونی از خود دور کند ، این در حالیست که موقعیت پدر نامعلوم است مادر چه راهی باید برود تا دیگر مستقل گردد و خرج دو فرزند را به خصوص فرزند دوم از سر خود باز کند؟ ایا مجرد بودن پسر ها حضانت را به گردن مادر می اندازد؟ ایا اصلا مادر حضانت و وظیفه ای دارد؟

11 اسفند 1398 61
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی