رای رابطه نامشروع قابلیت فرجام خواهی دارد؟

سلام .وقت بخیر .آیا پرونده رابطه نامشروع دون زنا (پیامکی) بعد از دادگاه تجدید نظر در صورت اعتراض ،به دیوان ارجاع میشود؟ و در دیوان آیا بعد به شعبه هم عرض ارجاع میشود در صورت عدم تائید رای ؟ تشکر

12 اسفند 1398 89

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی