دیه جنین

سلام زمانی که باردار بودم تصادف کردم و بچه ام را از دست دادم طبق اخرین سونوگرافی گوشت و استخوان بچه ام تشکیل شده بود فقط روح دمیده نشد مقدار دیه چه قدر است

03 اردیبهشت 1399 60

سلام با توجه به گفته شما اگر قبل از دمیدن روح در جنین بوده باشد به شما یک دهم دیه کامل تعلق میگیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی