دیه جنین

سلام زمانی که باردار بودم تصادف کردم و بچه ام را از دست دادم طبق اخرین سونوگرافی گوشت و استخوان بچه ام تشکیل شده بود فقط روح دمیده نشد مقدار دیه چه قدر است

03 اردیبهشت 1399 39

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی