ضرب و شتم

سه ماه پیش در کوه مورد ضرب وشتم واقع شدم و صورتم چندین بخیه برداشت. پنج نفر بودند و شکایت کردم ولی دادگاه میگه شاهد عینی نداری... ظاهرا آنها با پارتی بازی حتی یکبار هم احضار نشدند تا مورد سوال یا قسم واقع بشوند. آیا در قانون راهی برای اثبات ادعایم یا احضار آنها و قسم دادن آنها هست؟

12 اسفند 1398 7
با سلام ادعای شما برای امور کیفری با سوگند اثبات می شود و راه های مختلفی برای اثبات امور کیفری وجود دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی