اعلام سرقت کذب جهت مفقود کردن طلاها

با سلام در خانه با همسرم در گیر شدم و پس از کتک خودن از ایشان در حالیکه مشغول جمع آوری وسایلم بودم( طلا،،کارت بانکی گوشی و...)همسرم وسایلم را با خود برد و بعد ازآن شکایت نمود که دزد به منزلش وارد شده و اموال زنش رابرده است در حالیکه بنده دیدم ایشان برداشتند. حالا لطفا راهنماییم کنید چطور میتوانم به جرم سرقت اموالم از ایشان شکایت کنم؟

12 اسفند 1398 101

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی