شرایط مطالبه مهریه عندالستطاعه چیست؟

سلام من میخوام مهریم رو از همسرم بگیرم ولی میگن باید بیای ثابت کنی که همسرت مال داره تا پیروز بشی، آخه قبلا اینطوری نبود؟

12 اسفند 1398 74

سلام درود
با توجه به توضیحات شما مهریه شما عندالستطاعه می باشد و در این نوع مهریه مطالبه آن از دادگاه فاقد ایراد است ولی جهت استحقاق شما مال دار بودن زوج می باشد و ضمن اینکه مال نیز می توانید توقیف نمائید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی