مالیات بر ارث برای ملک پدری چیست؟

با سلام، ۱.۵ دانگ از منزل پدرم، به نام پدربزرگمان است. پدربزرگم در سال ۱۳۶۰ فوت شدند. حال سوال من این است که چند درصد مالیات بر ارث می بایست پرداخت شود. ضمنا ارزش فعلی این ملک کلنگی حدود ۲ میلیارد است و مادر بزرگم نیز ده سال قبل فوت شدند.

12 اسفند 1398 125

نرخ مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد. براساس قانون‌ سال ١٣٩٥ مالیات بر ارث، ٣‌درصد ارزش دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای آنان به سازمان امور مالیاتی تعلق دارد. همچنین یک‌و‌نیم ‌درصد ارزش سهام و سهم‌الشرکه و حق‌تقدم آنها نیز مشمول مالیات می‌شود. مالیات برارث حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی نیز در قانون جدید ١٠‌درصد ارزش روز در تاریخ تحویل محاسبه شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی