بیمه بیکاری

من در یک دفتر مشغول به کار هستم اما تاکنون بیمه نشده‌ام. آیا راهی هست که خودم بیمه‌ام را رد کنم تا در موقع زایمان حقوق‌بگیر باشم؟

04 اردیبهشت 1399 88

با سلام
فقط بیمه‌شدگان خویش‌فرما و فاقد کارفرما می‌توانند خودبیمه‌پرداز بوده و تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار گیرند و این نوع بیمه نیز مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری نیست. بنابراین انعقاد قرارداد بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد با سازمان تامین اجتماعی به دلیل نداشتن کارفرما و پرداخت حق بیمه توسط خود متقاضی مشمول حمایت‌ و کمک‌های ایام بارداری و بیماری نخواهد بود. غرامت دستمزد ایام بارداری برای بیمه‌شدگان اجباری و شاغلین در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی قابل پرداخت است که با شرایط خاص توسط سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود؛ لذا توصیه می‌شود از طریق محل اشتغال خود و ترغیب کارفرما به پرداخت حق بیمه و یا اعلام به شعب تامین اجتماعی موضوع بیمه خود را پیگیری کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی