جلسات هیات حل اختلاف

سلام جلسات هیات حل اختلاف با حضور چند چند نفر تشکیل میشوند و حداقل ارای ان ها باید به چند رای برسد ؟

04 اردیبهشت 1399 132

باسلام
طبق ماده 35 ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص حل اختلاف موضوع ماده ی 164 قانون کار این جلسات با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد و در مورد آرا باید به اتفاق یا اکثریت 4 رای از 7 رای یا 5 رای از 9 رای صادر می گردد و در صورت تساوی ارا رای گروهی که نماینده ی واحد کار و امور اجتماعی جزو آن است قاطع خواهد بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی