;
قتل .

سلام عرض شد ببخشید من جواب این سوال میخواستم. مرد، زن، خنثی (یعنی دو جنسه)، کودک، دیوانه؛ در قتل زنی مشارکت می کنند، حکم مسئله و مقدار زائد دیه را بر حسب دیه کامل (۳۳۰ میلیون تومان).

04 اردیبهشت 1399 26

با سلام
اگر مقتول زن باشد باید مابه التفاوت دیه پرداخت شود تا قاتل اعدام شود
اگر ترنس می باشد با توجه به شرایط ظاهری و طبق نظر پزشکی قانونی زن ویا مرد بودنشان تعیین می گردد
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی