ملکی خریداری نمودم فروشنده از تحویل آن امتناع میکند چکار کنم؟

مدتی قبل همسایه ما با شخصی که زمینی را در تصرف داشت به دادگاه رفته و حکم قطعی را دریافت و زمین را تصرف نمود. همزمان با اینجانب نیز توافق نامه ای با اثر انگشت خود و پسرش امضا نمود مبنی بر واگذاری بخشی از زمین به اینجانب بدون هرگونه پیش شرطی. حال امتناع می کند. آیا امکان شکایت و یا ابطال سند صادر شده (احتمال میدهم سندگرفته باشند) فراهم می باشد؟

12 اسفند 1398 65

سلام
شما باید دادخواست الزام به انجام تعهد به دادگاه بدهید و دادگاه پس از رسیدگی رای صادر خواهد نمود و این موضوع هیچ ارتباطی با انتقال سند از نفر قبل با طرف تفاهم نامه شما ندارد

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی