ملکی را از پدرم قولنامه ای خریدم بعد از مدتی اموال خود را تقسیم کردند باید چه اقدامی انجام بدم؟

با سلام؛ مادرم از پدر بزرگم زمینی را به صورت قولنامه ای خرید و سند به نام نزد. لذا بعد چند سال الان پدر بزرگم اموالش را تقسیم کرده و زمینی که مادرم قولنامه ای خریده را هم بین وراث تقسیم کرده است. الان ورثه زمین را به مادرم نمی دهند. این در حالی که پدربزرگم قبول داره اشتباهی تقسیم کرده ما باید چه طرح دعوای و برعلیه چه کسی اقدام کنیم لطفاً جوابم بدهید

12 اسفند 1398 85

سلام
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال تقسیم اموال را تقدیم دادگاه نمایید که پس از رسیدگی و احراز مالکیت پدر بزرگ و اثبات بیع ایشان با مادر شما ضمن ابطال تقسیم نامه اموال حکم به انتقال سند داده. می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی