حق بیمه

سلام وقت بخیرحق بیمه سهم کارفرما مشمول چه مواردی است ؟

07 اردیبهشت 1399 120

با سلام
طبق ماده٢ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه عبارت است از وجوهی که بر اساس این قانون و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می گردد. کل مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق است و ۲۳ درصد از آن سهم کارفرما بوده و هفت درصد باقیمانده نیز سهم کارگر است و هر ساله مبلغ آن مشخص می‌شود.
پرداخت های شامل کسر حق بیمه عبارتند از :
1_حقوق
2_دستمزد
3_مزد
4_مزیت های مستمر شغلی
5_کار اضافه
6_حق الزحمه
7_نوبت کاری
8_فوق العاده مربوط به حرفه های سخت و زیان آور
9_حق حضور در جلسه
10_نسبت کاری
11_مزد مربوط به ایام تعطیلی
12_کمک هزینه های خانه
13_پاداش مستمر
14_ایاب و ذهاب کارمندان که به شیوه ماهیانه جهت رفت و آمد به خانه و محل کار پرداخت می شود
15_وجوه دریافتی اشخاصی که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند
16_دریافتی افراد کارآموز
مزایایی که شامل کسر حق بیمه نمی شوندعبارتند از:
1_عیدی
2_حق شیر
3_هزینه های مربوط به سفر و فوق العاده ماموریت
4_بازخرید روزهای مرخصی
5_هزینه مربوط به عائله مندی
6_پاداش مربوط به نهضت سوادآموزی
7_حق التضمین
8_مابه التفاوت مربوط به کمک هزینه خواروبار و 9_مسکن در هنگام بیماری
10_مزایای آخر کار و خسارت اخراج
11_پاداش مربوط به افزایش تولیدات

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی