تعدیل مهریه در طلاق توافقی امکان پذیر است؟

من در سال ۹۵ از همسرم با طلاق توافقی جداشدیم و قرار توافقمون برای طلاق ماهی یک نیم سکه بود دادنامه صادر و جدا شدیم بعد از گذشت سه سال دادخواست تعدیل اقساط داده که توانایی پرداخت ندارم و فیش حقوقی ۵ میلیونی ارائه داده و سه دانگ خانه دارد به ارزش یک و نیم میلیارد که ۸۰۰ تومانش مستثنیات دین شده ما بقی گفته در حد شان ایشان نیست . دادگاه بدوی توجهی به اینها نکرده و تعدیل را پذیرفته و سه ماهی یک نیم سکه رای داده .آیا تعدیل اقساط در طلاق توافقی جایز است ؟ من تجدید نظر بدهم ممکن است رای به من نفع من بدهند؟؟؟

12 اسفند 1398 233
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی