آیا مستاجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند؟

آیا مستاجر می تواند قرارداد اجاره را لغو نماید؟ آیا مستاجر اگر در پایان مورد اجاره موجر ودیعه او را ندهد میتواند خسارت دریافت نماید؟

13 اسفند 1398 67

سلام
اگر منظورتان از لغو همان فسخ قرارداد اجاره است خیر مگر شرایط فسخ مهیا باشد از طرفی چنانچه مستاجر ملک را تخلیه و موجر وجه قرض الحسنه را پرداخت نکند مستاجر باید دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی