مهریه

بنده سال قبل مهریه ام را در اداره ثبت اسناد اجرا گذاشته و برای توقیف مال قیمت سکه را تعیین کرده و اکنون که حکم اجرا میشه و با توجه به اینکه قیمت سکه افزایش یافته .تعیین قیمت بر اساس پارسال میباشد یا در زمان اجرا و وصول ؟؟

08 اردیبهشت 1399 53
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی