خودرو

همسر اینجانب دو تا ماشین به نام یکی از دوستاش و همسرش بدون قولنامه ثبت نام کرده و برای احراز سکونت آدرس منزل دوستش ثبت شده ؛ مدارک در حال حاضر در اختیار دوستش هست و تحویل نمی دهد و مدعی مالکیت خودروها ست لطفا جهت احقاق حق راهنمایی بفرمایید ضمنا در ابتدا جهت ثبت نام برای دریافت کپی شناسنامه این فرد و همسرش مبلغی پرداخت کرده است باتشکر

08 اردیبهشت 1399 56

با سلام
برای اثبات مالکیت خودرو ، پرینت حسابی که همسر شما مبلغ خودرو ها را به حساب خودرو ساز منتقل کرده کافی است و برای دریافت مدارک ، دعوای الزام به ایفای تعهدات مطرح کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی