مجازات فتوشاپ و یا تغیر صدا در قانون چیست ؟

با سلام اگر کسی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند چه مجازاتی خواهد داشت؟

08 اردیبهشت 1399 174

با سلام طبق ماده ی 744 هتک حیثیت و نشر اکاذیب هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی