دادخواست ملاقات فرزند چیست؟

همسرم مدت یک سال است که توسط برادرش خانه و کاشانه را ترک نموده وفرزندم را با خودش برده در این مدت اجازه ملاقات را به بنده نداده و حتی اجازه حضور در آن منزل را نمی دهد با توجه به اینکه هنوز هم جدا نشده ایم و طلاقی هم واقع نشده چطور می توانم با فرزندم ملاقات نمایم لطفاً راهمایی فرمایند.

13 اسفند 1398 76
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی