دادخواست ملاقات فرزند چیست؟

همسرم مدت یک سال است که توسط برادرش خانه و کاشانه را ترک نموده وفرزندم را با خودش برده در این مدت اجازه ملاقات را به بنده نداده و حتی اجازه حضور در آن منزل را نمی دهد با توجه به اینکه هنوز هم جدا نشده ایم و طلاقی هم واقع نشده چطور می توانم با فرزندم ملاقات نمایم لطفاً راهمایی فرمایند.

13 اسفند 1398 94

شما می توانید دادخواست ملاقات فرزند به دادگاه خانواده ارائه تا پس از رسیدگی نسبت به ترتیب ملاقات فرزند اتخاذ تصمیم شود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی