در خرید خانه پیش‌فروش چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

در خرید خانه پیش‌فروش چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

13 اسفند 1398 86

سلام
اول مالکیت طرف قرارداد
دوم اگر فروشنده سازنده است باید قرار داد مشارکت در ساخت حتما مطالعه شود که آیا سازنده حق پیش فروش دارد یا خیر
سوم در صورتیکه فروشنده سازنده ملک است حتما مالک به عنوان شاهد قرارداد را امضا نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی