خطای پزشک

با سلام پزشک معالج بنده مرتکب خطا شده است ، خواستم بدونم ایا این اشتباه پزشک متوجه رئیس بیمارستان است یا کادر درمانی؟

10 اردیبهشت 1399 156

با سلام و عرض احترام حضور پزشکان در مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها برای معالجه بیماران زمینه بروز مسئولیت برای مدیران مراکز درمانی ایجاد نمی‌کند. بر اساس اصل شخصی ‌بودن جرایم و مجازات، پزشک معالج در صورت تقصیر، تحت تعقیب قرار می‌گیرد نه مرکز درمانی؛ البته به‌جز موارد خاصی که ممکن است تقصیر و خطای جزایی به مسئول فنی یا مدیر مرکز درمانی بازگردد؛ بنابراین در معالجه و درمان بیماران، پزشک معالج مسئول است و باید پاسخگو باشد که البته در گروه جراحی وضع به گونه دیگری است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی