قرارداد تخلیه را چگونه می توان فسخ کرد؟

سلام لطفا راهنمايي كنيد كه قرارداد تخلیه را چگونه می توان فسخ کرد؟

13 اسفند 1398 60

سلام
مستاجر حق فسخ مورد اجاره را ندارد اما مواردی از جمله از بین رفتن ملک اجاره‌ای یا ذکر شرایطی در قرارداد برای فسخ اجاره نامه و ... در غیر این صورت، موجر و مستاجر نمی‌توانندفسخ
کنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی