خرید موبایل

من یک گوشی خریدم از دیوار و ۵ روز بعد از خرید فهمیدم گوشی تعمیر شده میشه از دست فروشنده شکایت کنم؟شماره تماس و اسکرین شات اگهی دیوارشم دارم

10 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی