طلاق

با سلام میخواهم طلاق توافقی بگیرم چکاری باید انجام بدم

11 اردیبهشت 1399 72

با سلام
دادخواست طلاق توافقی از طرف زوج در دفتر خدمات قضایی ثبت کنید و با هم توافق کنید در مورد مهریه ، نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزندان
میتوانید توافقات را کتبی کنید و پیوست دادخواست بکنید یا میتوانید هنگام جلسه دادگاه ، توافقات را شفاهی بیان کنید و در صورتحلسه دادگاه توسط قاضی نوشته میشود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی