ورشکستگی

سلام میشه توضیح دهید که مجازات افرادی که ورشکسته به تقلب و تقصیر هستن چیست؟

11 اردیبهشت 1399 76

با سلام خدمت شما طبق ماده ی 670 قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. و همچنین طبق ماده ی671 قانون مجازات اسلامی مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی