حکم تخلیه

سلام مستاجرم ۲ ماه است که اجاره اش را نداده ایا می توانم حکم تخلیه بگیرم ؟

13 اردیبهشت 1399 61

در صورتی که بخواهید به دلیل نپرداختن اجاره حکم تخلیه بگیرید مستاجر شما باید بیش از ۳ ماه اجاره پرداخت نکرده باش‌د

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی