جواز کسب

سلام مي‌خواستم بپرسم داشتن پروانه كسب براي يك واحد صنفي چه ارزشي دارد؟

15 اردیبهشت 1399 141

با سلام باید گفت که اصناف مشروعيت خود را از پروانه كسب مي‌گيرند و يك فرد صنفي بايد مراحل مختلفي را طي كند تا موفق به دريافت پروانه كسب شود. ضمن اينكه نبايد به جواز قانوني فقط به عنوان يك برگ كاغذ ساده نگاه كرد. ارزش اين مجوز تا جايي است كه در حال حاضر، در مراجع قضايي متهمان برخي جرايم را فقط با گرفتن جواز كسب آزاد مي‌كنند پس می توان گفت اين برگه ارزش قانوني بالايي دارد. اما دو موضوع در مجموعه اصناف وجود دارد نخست اينكه گرفتن پروانه كسب و به عبارتي قانونمند شدن افراد را در بر دارد اما درباره ی آن دسته كه بدون مجوز و غير قانوني كار مي‌كنند میتوان گفت که براي اتاق اصناف و دولت هم مشكل آفرين خواهند بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی