ابطال جواز کسب

با سلام جواز کسب در چه حالتی باطل می شود؟ توضیح دهید لطفا

15 اردیبهشت 1399 178

با سلام به استناد تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در صورت واگذاری واحد صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه های صنفی مکلفند پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی، پروانه کسب آن را ابطال نمایند. درصورتی که صاحب آن پروانه کسب به هر دلیل در واحد صنفی خود حضور ندارد باید فردی را به عنوان مباشر به اتحادیه معرفی و پس از اخذ مدارک لازم وفق مقررات نسبت به صدور کارت مباشرت برای آنان اقدام نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی