ایراد ضرب و جرح عمدی لوث و ترک انفاق توسط همسر

عرض سلام خانم من از من بخاطر ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق شکایت کرد توسط دادگاه بدوی از بابت ضرب و جرح به 5 سال حبس و از بابت ترک انفاق به 2 سال حبس محکوم شدم من به هیچ وجه خانمم رو ضرب و جرح نکردم و شاهد هم دارم خانمم بدون صدمه از منزل رفت و در حضور همسایگان محل ...به رای دادگاه بدوی اعتراض کردم دادگاه تجدید نظر وقت رسیدگی داده و گفته شهود استنادی خود را در روز رسیدگی حاضر نمایید این به چه معناست آیا احتمال اثبات بی گناهیم هست؟؟؟ خانمم با خونوادش سه نفر شاهد آوردن که کاملا کذب و ساختگی هست ولی باز دادیاری مورد را از موارد لوث تشخیص داده و ذکر کرده ، آیا در دادگاه تجدید نظر استشهادیه محلی و وجود شاهدین من و همچنین پدر و مادرم که با من در یک منزل مشترک زندگی میکنند کمکی به من میکنه؟

15 اسفند 1398 127

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی